Canvis a la Junta Directiva i Seccions 2016-2017

  • Print

Junta directiva:

President:
sortint > Excm. Sr. Ramon PASCUAL DE SANS
entrant > Excm. Sr. Joan JOFRE i TORROELLA

Vicesecretaria General:
entrant > Excma. Sra. Montserrat TORNÉ i ESCASANY

Comptador:
Reelegit > Excm. Sr. Antoni PLANES i VILA

Seccions:

1a. MATEMÀTIQUES I ASTRONOMIA
Secretari
sortint > Excm. Sr. Jaume Llibre i Saló
entrant > Excm. Sr. Jordi Isern i Vilaboy

3a. QUÍMICA
Secretari
sortint > Excm. Sr. Santiago Olivella i Nel·lo
entrant > Excm. Sr. Jaume Casabó i Gispert

4a. CIÈNCIES DE LA TERRA
Director
sortint > Excm. Sr. Carles Miravitlles i Torras
entrant > Excm. Sr. Enric Banda i Tarradellas

data: 23 d'octubre de 2017