Periodicals

  • Print

Perhaps the most noteworthy legacy of the acitivities of the Royal Academy has been the publication of the investigations developed by its members over the last two hundred years.

The shifts and transitions of the period, as much due to internal activities as extraneous factors, has led to not all the presentations being able to be published. However thanks to the labours of several Secretaries, extracts or reviews have been published in either the Bulletin or the newsletter.

Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona

Primera època, (1847)
Segona època, (1878-1885)
Tercera època, (1892- fins l'actualitat)

ISSN 0368-8283

Last number:
Les estrelles nanes blanques: laboratoris avançats de física / memòria llegida per l'acadèmic electe Jordi Isern i Vilaboy, a l'acte de la seva recepció el dia 23 de març de 2017; discurs de resposta per l'acadèmic numerari Jordi Nuñez de Murga. Barcelona: RACAB, 2017, tercera época, núm. 1046, vol. LXVI, núm. 9. Resum/resumen/abstract. pdf

 

Online catalog

 


Anuari

Continues: Nòmina del Personal Acadèmic i Anuari de la Corporació

ISSN: 2014-9166

Previous ISSN: 1137-2281

 

 

 

 

 

 


Boletín de la Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona

Boletín de la Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona. Primera época (1840-1842) Full text ARCA

Boletín de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Tercera época (1892-1933) Full text ARCA

Butlletí de l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (1934-1936) Full text ARCA

You can consult this publication in ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues)

Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (ARCA). És un portal d'accés obert que inclou publicacions periòdiques tancades que han estat representatives dins la cultura i la societat catalana. És un dipòsit cooperatiu de preservació digital impulsat per la Biblioteca de Catalunya amb el suport del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). En línia ARCA