Fons bibliogràfic sobre el GRAFÈ

Tenint en compte el repetit esment, en la premsa i televisió, de la nova substància química anomenada GRAFÈ, La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona creu oportú comunicar que la seva Biblioteca disposa d’àmplia informació actualitzada sobre el tema, aportada per l'Acadèmic numerari Dr. Josep Castells i Guardiola que utilitzà com a base per confeccionar la memòria llegida a la sessió inaugural del curs 2012-13.

Horari biblioteca: - De dilluns a divendres de 16h a 19h. - Horari d'estiu: matins de dilluns a dijous de 10h a 13h.